Contactformulier

SLN Leiden

Voorzitter: Lili de Vries
voorzitter@slnleiden.com

Secretaris: Yael Mandel
secretaris@slnleiden.com

Penningmeester: Dion Bulk
penningmeester@slnleiden.com

Bestuurslid Acquisitie: Sophie te Boekhorst
acquisitie@slnleiden.com

Bestuurslid Promotie: Britt Gieles
promotie@slnleiden.com

Adres:
Sine Labore Nihil
Steenschuur 25
2311 ES LEIDEN

Uw algemene vragen kunnen worden gericht aan onze secretaris.