Bestuur 2023-2024 gezocht!

Sine Labore Nihil is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het aankomende studiejaar! Wil jij je aankomend jaar inzetten voor SLN en bestuurservaring opdoen? Solliciteer dan voor een plek binnen het 11dee bestuur!

Stuur je CV uiterlijk 21 mei naar: secretaris@slnleiden.com. Dit e-mailadres is ook beschikbaar voor eventuele vragen.

Als bestuurslid leer je mede dankzij de activiteiten die jij organiseert samen met jouw bestuursgenoten je medestudenten en de docenten van de master Arbeidsrecht snel kennen. Daarnaast leer je goed samenwerken en sta je in nauw verband met de afdeling Arbeidsrecht. Verder doe je veel contacten op en ontwikkel je vaardigheden die je in je verdere professionele leven kan gebruiken.

Welke functies zijn er beschikbaar?

Voorzitter
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt binnen en buiten de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en zorgt voor een prettige (werk)sfeer binnen het bestuur en de vereniging. Zodoende ben je ook op de hoogte van alles dat speelt en ondersteun je je bestuursgenoten waar nodig. Verder ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Max Roodpleitwedstrijd. Dit is een pleitwedstrijd die Sine Labore Nihil samen met de Afdeling Sociaal Recht organiseert. Alle zusterfaculteiten van Nederland worden uitgenodigd om in teams van vier tegen elkaar te pleiten in Leiden. Het winnende team keert met zilverwerk huiswaarts.

Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar voorzitter@slnleiden.com.

Secretaris
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de mailing, de maandelijkse nieuwsbrief en het notuleren tijdens bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Het is een functie waarbij het belangrijk is dat je nauwkeurig te werk gaat.

Dit jaar was onze secretaris tevens begeleidend bestuurslid van de Congrescommissie. In deze commissie organiseer je een congres over een actueel arbeidsrechtelijk thema. Bij het organiseren van zo’n dag heb je samen met de commissie de vrijheid om daar invulling aan te geven. Het begeleiden van dit proces is enorm leerzaam en daarom ook een mooie toevoeging aan het bestuursjaar. 

Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar secretaris@slnleiden.com.

Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting, het financiële contact met kantoren en het organiseren van activiteiten. Het is niet nodig een rekenwonder te zijn: het is vooral een kwestie van alle geldstromen goed bijhouden en zorgen dat geldtransacties tijdig worden uitgevoerd.

Daarnaast was onze penningmeester dit jaar begeleidend bestuurslid van de Banenmarktcommissie. Samen met deze commissie organiseer je in een paar maanden een zeer leerzaam arbeidsrechtelijk congres. Het was zeer geslaagd en alle aanwezige leden hebben er van genoten!

Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar penningmeester@slnleiden.com.

Bestuurslid acquisitie
Als bestuurslid acquisitie ben je verantwoordelijk voor het verwerven van sponsoren. Meteen in de zomer ga je langs verschillende kantoren en andere juridische instellingen om gesprekken te voeren over eventuele sponsoring. Gedurende het jaar houd je contact met deze kantoren en instellingen en zorg je ervoor dat de gemaakte afspraken worden gepland en uitgevoerd.

Dit jaar was ons bestuurslid acquisitie tevens begeleidend bestuurslid van de Studiereiscommissie. Dit jaar ging de studiereis naar Barcelona. In de Spaanse zon werd er niet alleen van alles geleerd over het spaanse arbeidsrecht, maar werd er ook ontzettend genoten. Naast een wandeltocht, kantoorbezoek en een pubquiz was er ook geweldig gezelschap.

Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar acquisitie@slnleiden.com.

Bestuurslid promotie
Als bestuurslid promotie is je hoofdtaak de promotie van evenementen die door SLN (mede)georganiseerd worden. Creativiteit is hierbij een pré! Ook ben je bij alle activiteiten aanwezig om foto’s te maken. Verder ben je verantwoordelijk voor de boekverkoop en het beheer van de social media van SLN:  Instagram, LinkedIn en de master app-groep. Ook de website valt onder jouw verantwoordelijkheid, waardoor je in korte tijd heel handig wordt met WordPress.

Dit jaar was ons bestuurslid promotie tevens begeleidend bestuurslid van de Lustrumcommissie. Deze commissie organiseerde onder anderen een recruitmentdiner, nieuwjaarsborrel en een wijnproeverij. Dit was een ontzettend leuke en leerzame aanvulling op de bestuursfunctie.

Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar promotie@slnleiden.com.