Bestuur 2022-2023 gezocht!

Sine Labore Nihil is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het aankomende studiejaar! Wil jij je aankomend jaar inzetten voor SLN en bestuurservaring opdoen? Solliciteer dan voor een plek binnen het 9e bestuur!

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 29 mei naar: secretaris@slnleiden.com. Dit e-mailadres is ook beschikbaar voor eventuele vragen.

Als bestuurslid leer je mede dankzij de activiteiten die jij organiseert samen met jouw bestuursgenoten je medestudenten en de docenten van de master Arbeidsrecht snel kennen. Daarnaast leer je goed samenwerken en sta je in nauw verband met de afdeling Arbeidsrecht. Verder doe je veel contacten op en ontwikkel je vaardigheden die je in je verdere professionele leven kan gebruiken.

Welke functies zijn er beschikbaar?

Voorzitter
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt binnen en buiten de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en zorgt voor een prettige (werk)sfeer binnen het bestuur en de vereniging. Zodoende ben je ook op de hoogte van alles dat speelt en ondersteun je je bestuursgenoten waar nodig. Verder ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Max Roodpleitwedstrijd. Dit is een pleitwedstrijd die Sine Labore Nihil samen met de Afdeling Sociaal Recht organiseert. Alle zusterfaculteiten van Nederland worden uitgenodigd om in teams van vier tegen elkaar te pleiten in Leiden. Het winnende team keert met zilverwerk huiswaarts.
Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar voorzitter@slnleiden.com.

Secretaris
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de mailing, de maandelijkse nieuwsbrief en het notuleren tijdens bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Het is een functie waarbij het belangrijk is dat je nauwkeurig te werk gaat.

Dit jaar was onze secretaris tevens begeleidend bestuurslid van de Banenmarktcommissie. In deze commissie organiseer je in een aantal maanden een evenement waarbij in het arbeidsrecht geïnteresseerde studenten contact kunnen leggen met potentiële werkgevers. De Banenmarkt dit was wederom een groot succes en er is door de commissie veel plezier beleefd aan de organisatie.
Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar secretaris@slnleiden.com.

Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting, het financiële contact met kantoren en het organiseren van activiteiten. Het is niet nodig een rekenwonder te zijn: het is vooral een kwestie van alle geldstromen goed bijhouden en zorgen dat geldtransacties tijdig worden uitgevoerd.

Daarnaast was onze penningmeester dit jaar begeleidend bestuurslid van de Studiereiscommissie. Samen met deze commissie organiseer je in een paar maanden een mooie en arbeidsrechtelijk inhoudelijke reis. Dit jaar is SLN vijf dagen naar Dublin geweest. Naast toeristische activiteiten, hebben wij ook educatieve activiteiten gedaan en hebben wij samen een wandeling in Howth gedaan. Het was zeer geslaagd en alle aanwezige leden hebben er van genoten!
Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar penningmeester@slnleiden.com.

Bestuurslid acquisitie
Als bestuurslid acquisitie ben je verantwoordelijk voor het verwerven van sponsoren. Meteen in de zomer ga je langs verschillende kantoren en andere juridische instellingen om gesprekken te voeren over eventuele sponsoring. Gedurende het jaar houd je contact met deze kantoren en instellingen en zorg je ervoor dat de gemaakte afspraken worden gepland en uitgevoerd.

Dit jaar was ons bestuurslid acquisitie tevens begeleidend bestuurslid van de Congrescommissie. In deze commissie verzorg je samen met je commissie een gezellige en leerzame dag met lezingen en workshops rondom een arbeidsrechtelijk thema. Dit jaar kon het congres weer fysiek. Het was een zeer geslaagde dag en er was veel animo voor dit evenement vanuit de leden.

Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar acquisitie@slnleiden.com.

Bestuurslid promotie
Als bestuurslid promotie is je hoofdtaak de promotie van evenementen die door SLN (mede)georganiseerd worden. Creativiteit is hierbij een pré! Ook ben je bij alle activiteiten aanwezig om foto’s te maken. Verder ben je verantwoordelijk voor de boekverkoop en het beheer van de social media van SLN: Facebook, Instagram en LinkedIn. Ook de website valt onder jouw verantwoordelijkheid, waardoor je in korte tijd heel handig wordt met WordPress.
Daarbij zorg je voor bekendheid van de vereniging bij je medestudenten en aankomende studenten, door te spreken op Masterdagen en tijdens (introductie)colleges. Doordat veel studenten naar jou komen met vragen over SLN, leg je makkelijk en snel contact met medestudenten en docenten van de afdeling Sociaal Recht. Dit jaar was ons bestuurslid promotie tevens medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Max Roodpleitwedstrijd.
Heb je vragen over deze functie? Stuur dan een mail naar promotie@slnleiden.com.